Ústav zpravodajských studií

Ústav zpravodajských studií (ÚZS) je součástí Univerzity obrany a svou působností se zaměřuje především na rozvoj problematiky strategického vojenského zpravodajství. Charakter vysokoškolského ústavu v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) umožňuje soustředění sil a prostředků na řešení vědecko-výzkumných úkolů ve prospěch zpravodajských kapacit rezortu obrany ČR. ÚZS zároveň zabezpečuje výuku zpravodajských předmětů ve zpravodajské a průzkumné odbornosti v rámci akreditované vysokoškolské výuky. Současně v rámci vzdělávací činnosti realizuje pedagogickou činnost v kariérových a odborných kurzech ve prospěch Vojenského zpravodajství a zpravodajských součástí Armády České republiky.

Naše oddělení

Oddělení zpravodajských oborů a analýzy

Oddělení hrozeb a regionů

Aktuality