Ústav zpravodajských studií

Výuka

Ve vzdělávací činnosti Ústav zpravodajských studií zabezpečuje:

    • výuku a garanci předmětů v akreditovaných formách vysokoškolského vzdělávání zaměřených na oblast zpravodajství (aktuálně studijní specializace Management informačních zdrojůZpravodajské zabezpečení AČR a Velitel průzkumných jednotek)
    • výuku v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (Kurz pro Vojenské zpravodajství a Kurz zpravodajské analýzy)
    • vědeckou výchovu studentů doktorského studijního programu zaměřených na disertační výzkum zpravodajské problematiky