Ústav zpravodajských studií

Vedení ústavu

Funkce

Jméno

Telefon

Ředitel

plk. gšt. doc. Mgr. et Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.

973 442 131

Zástupce ředitele

pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.

973 442 474