Ústav zpravodajských studií

Vědecká rada

předseda: 
plk. gšt. doc. Mgr. et Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.ředitel Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany
  
interní členové: 
pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.zástupce ředitele Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany
plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, Ph.D.ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany
plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.vedoucí Katedry informatiky a kybernetických operací Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
prof. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D.vedoucí Katedry matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
  
externí členové: 
PhDr. Mgr. Miloš Hroněkzástupce ředitele Odboru strategií Vojenského zpravodajství Ministerstva obrany
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Ing. Miroslav Nečas, Ph.D.TOVEK, s.r.o.
prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBAKatedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava
doc. Mgr. Martin Riegl, Ph.D.ředitel Odboru obranných strategií Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.vedoucí Katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
  
tajemník: 
Ing. Jozef Vojtek, Ph.D.Ústav zpravodajských studií Univerzity obrany
tel.: +420 973 442 041
e-mail: jozef.vojtek@unob.cz