Právě si prohlížíte Vznikl Ústav zpravodajských studií

Vznikl Ústav zpravodajských studií

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUZS

Na základě schválení Akademickým senátem Univerzity obrany ze dne 24. listopadu 2021 a rozhodnutí vedení Ministerstva obrany vznikl dnem 1. července 2022 Ústav zpravodajských studií, jakožto akademická součást Univerzity obrany. Tvoří jej Oddělení zpravodajských oborů a analýzy a Oddělení hrozeb a regionů.

Svou působností se zaměří především na rozvoj problematiky strategického vojenského zpravodajství. Charakter vysokoškolského ústavu v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) umožňuje soustředění sil a prostředků na řešení vědecko-výzkumných úkolů ve prospěch zpravodajských kapacit rezortu obrany ČR. ÚZS bude také zabezpečovat výuku zpravodajských předmětů ve zpravodajské a průzkumné odbornosti v rámci akreditované vysokoškolské výuky. Zároveň bude v rámci vzdělávací činnosti realizovat pedagogickou činnost v kariérových a odborných kurzech ve prospěch Vojenského zpravodajství a zpravodajských součástí Armády České republiky. Na základě výsledku výběrového řízení byl do funkce ředitele ústavu jmenován plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., dosavadní vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu.

Autor: Libor Kutěj