Právě si prohlížíte První zasedání Vědecké rady Ústavu zpravodajských studií

První zasedání Vědecké rady Ústavu zpravodajských studií

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUZS

Dne 28. listopadu 2023 poprvé zasedala Vědecká rada Ústavu zpravodajských studií poté, co bylo její složení schváleno Akademickým senátem Univerzity obrany.

V úvodu předal předseda rady, ředitel Ústavu plk. gšt. doc. Libor Kutěj přítomným členům jmenovací dekrety a představil aktuální činnost a budoucí směřování ústavu. Vědecká rada dále projednala dva klíčové strategické dokumenty: Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti ÚZS na období 2024-2028 a Plán realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti ÚZS pro rok 2024. V rámci otevřené diskuze zazněla řada podnětů pro fungování této části univerzity, včetně námětů k zpracování do zmíněných listin. Závěrem vědecká rada schválila plán své činnosti pro kalendářní rok 2024.

Autor: Kristýna Drmotová